KopraMed është një kompani lider në fushën e distribuimit të produkteve farmaceutike dhe paisjeve mjekësore. Ne kemi një përvojë të gjatë dhe një reputacion të ndërtuar si një partner besnik dhe të besueshëm për institucione shëndetësore dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor.

Të gjitha produktele tona janë të certifikuara dhe në përputhje me standardet dhe rregulloret mjekësore.

Ne jemi përkushtuar për t'u mbajtur në përparim të vazhdueshëm në fushën e teknologjisë dhe inovacionit mjekësor. Përmes bashkëpunimit me prodhuesit e inovacionit dhe përdorimit të teknologjisë së avancuar, sigurojmë që klientët tanë të kenë qasje në produktet dhe paisjet më moderne dhe të përparuara në treg.

KopraMed

Ne jemi përkushtuar për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë.

Parku i Biznesit, Mitrovicë, Kosovë

Mos prisni na kontaktoni tani